Rada NRPZS

Rada NRPZS je řídicí orgán Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb. Statut Rady a Jednací řád Rady jsou zde k nahlédnutí stejně jako zápisy z jednání Rady.


Dokumenty Rady NRPZS


Zápisy z jednání Rady NRPZS