Otevřená data

Otevřená data jsou dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím „… informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob zveřejňování informací veřejného sektoru.

ikona data  Export dat NRPZS k 1. 9. 2018 (formát CSV, 18,9 MB)

ikona schema  Schéma (formát JSON)

ikona podminky uziti  Podmínky užití