Konference NZIS Open 2019

Vysoce aktuálním tématem otevřených (nejen zdravotnických) dat se zabývala konference, kterou Ústav zdravotnických informací ČR (ÚZIS) uspořádal 13. prosince 2019 v Emauzském opatství v Praze. Cílem bylo založení nové tradice v podobě každoročně pořádané akce, která svede na jedno místo odborníky velmi úzce se profilující právě do zmíněné oblasti otevřených dat v medicíně.


Mezi účastníky byli zástupci prakticky všech institucí, kterých se problematika týká, ať už z hlediska sběru dat, jejich zpracování a finálního využití. Jinými slovy se zde setkali odborníci z ústavů státní statistické služby, kontrolních orgánů, akademické sféry, zdravotních pojišťoven i odborných lékařských společností.

16. 1. 2020


Zpět