Zpráva ze seminářů Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb

Ve dnech 10. a 12. 4. 2018 se uskutečnily v Praze a Brně semináře pro lůžkové poskytovatele zdravotních služeb věnované Národnímu registru zdravotnických pracovníků. Zástupci ÚZIS ČR komplexně představili Národní registr zdravotnických pracovníků a popsali jeho funcionality. Velká část seminářů byla věnována povinnostem poskytovatelů zdravotních služeb  při plnění tohoto registru a také číselníkům, které registr používá.


Další informace, přednášky a fotografie naleznete ve zprávě na webu ÚZIS ČR.

20. 4. 2018


Zpět