Nápověda

Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) nabízí tyto funkce:

Dostupné nástroje

1. Vyhledávání

Poskytovatele zdravotních služeb lze vyhledávat lze těmito způsoby:

Získaný seznam poskytovatelů lze vyexportovat do CSV formátu stisknutím tlačítka Export. Detailní informace o poskytovateli (zdravotnickém zařízení) se zobrazí po stisknutí na tlačítko Zobrazit detail vedle nalezeného záznamu.

Detail nabízí tyto registrované informace:

2. Mapa poskytovatelů

Pro zobrazení mapy je nutné nejprve zvolit minimálně kraj jako filtrační kritérium. Následně po stisknutí tlačítka Vyhledat se zobrazí mapa a na ní odpovídající místa poskytování. Mapu lze posunovat stisknutí levé tlačítka myší a tažením, zvětšovat i zmenšovat stisknutí na symboly + nebo -.

Pod mapou se aktualizuje seznam zobrazených míst poskytování (zdravotnických zařízení), který lze vyexportovat stisknutím tlačítka Export.