Metodické dokumenty

Název dokumentu Verze Datum Typ Velikost
Kompletní metodika 153_20190101 1. 1. 2019 8,2 MB
Metodika pro validaci/kontrolu údajů kontaktů a ordinační doby --- --- 2,0 MB
Zjednodušená metodika pro validaci/kontrolu údajů kontaktů a ordinační doby --- --- 600 kB
Struktura registru 1.1 12. 6. 2017 397 kB
Přehled použitých číselníků 1.0 20. 5. 2016 371 kB
Zpráva o validaci dat 1.0 12. 6. 2017 333 kB