Informace o NRPZS

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace. Správcem a provozovatelem registru je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

NRPZS je zřízen podle § 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění:

Registr obsahuje informace o:

(dále jen „poskytovatel“).

O udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhoduje příslušný správní orgán, kterým je:

Kontaktní údaje na jednotlivé správní orgány naleznete v sekci Kontakty.

Národní registr poskytovatelů podle zákona č. 372/2011 Sb. obsahuje strukturované údaje o poskytovatelích, konkrétně:

 1. identifikační údaje poskytovatele v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 2. údaje o odborném zástupci v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 3. adresu sídla podnikatele, adresu místa nebo míst poskytování zdravotních služeb a další kontaktní údaje poskytovatele, například telefon, fax, adresu elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové schránky,
 4. formu zdravotní péče, obory zdravotní péče, popřípadě druh zdravotní péče nebo název zdravotní služby, a to pro každé místo poskytování,
 5. datum zahájení poskytování zdravotních služeb,
 6. údaj o přerušení poskytování zdravotních služeb,
 7. údaj o pozastavení poskytování zdravotních služeb,
 8. údaj o zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 9. údaj o pokračování v poskytování zdravotních služeb podle § 27,
 10. provozní a ordinační dobu,
 11. seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
 12. údaj o získání potvrzení o splnění podmínek hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle tohoto zákona,
 13. počet lůžek podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu zdravotní péče
 14. přepočtený počet zdravotnických pracovníků v členění podle odborné způsobilosti, specializované způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti.

Údaje a) až i) vkládá příslušný správní orgán, ordinační dobu a kontaktní údaje doplňuje přímo poskytovatel. Položky k) až n) jsou do registru vkládány ÚZIS na základě ročního statistického sběru výkazů od poskytovatelů.

Obsah Národního registru poskytovatelů je dle ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, veřejně přístupný na těchto internetových stránkách s výjimkou údajů o

Zveřejňovány jsou pouze záznamy o aktuálně platných poskytovatelích, o historické a archivní záznamy je možné požádat správce registru. 

Řídícím orgánem NRPZS je Rada NRPZS, kterou tvoří zástupci správních orgánů a ÚZIS. Statut, jednací řád a zápisy z jednání Rady NRPZS naleznete v sekci Rada NRPZS.

V sekci Metodické dokumenty jsou k dispozici dokumenty určené primárně pro zaměstnance správních orgánů. Materiály popisují detailně strukturu registru a způsob záznamu jednotlivých typů poskytovatelů zdravotních služeb.

Pro širokou veřejnost slouží tento portál primárně pro vyhledání konkrétního poskytovatele.  Využít je možné buď funkci Vyhledávání nebo Mapu poskytovatelů.

Poskytovatelé zdravotních služeb si mohou na portále ověřit správnost svých údajů v registru a naleznou zde i odkaz na neveřejnou část registru, kde po přihlášení mohou doplnit či opravit své kontaktní údaje a ordinační doby. O přihlašovací údaje je možné požádat zde http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.