Data ke stažení

Nové parametry (ke dni 1.5.2022):

Zdravotnické zařízení:

Přidané parametry (ke dni 1.11.2021):

Poskytované zdravotní služby:

Přidané parametry (ke dni 1.4.2020):

Export dat Poskytovatelů zdravotní péče

Místa poskytování ke dni 1. 12. 2023

Přehled míst poskytování zdravotních služeb s agregovaným výčtem poskytovaných služeb

Poskytované zdravotní služby ke dni 1. 12. 2023

Detailní přehled poskytovaných zdravotních služeb

Místa a ordinační doba ke dni 1. 12. 2023

Přehled míst poskytování zdravotních služeb s ordinačními hodinami