Data ke stažení

Nové parametry (platné ke dni 1.4.2020):

Export dat Poskytovatelů zdravotní péče

Místa poskytování ke dni 1. 9. 2021

Přehled míst poskytování zdravotních služeb s agregovaným výčtem poskytovaných služeb

Poskytované zdravotní služby ke dni 1. 9. 2021

Detailní přehled poskytovaných zdravotních služeb

Místa a ordinační doba ke dni 1. 9. 2021

Přehled míst poskytování zdravotních služeb s ordinačními hodinami