Aktuality

Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016


Zpráva ze seminářů Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb

Ve dnech 10. a 12. 4. 2018 se uskutečnily v Praze a Brně semináře pro lůžkové poskytovatele zdravotních služeb věnované Národnímu registru zdravotnických pracovníků. Zástupci ÚZIS ČR komplexně představili Národní registr zdravotnických pracovníků a popsali jeho funcionality. Velká část seminářů byla věnována povinnostem poskytovatelů zdravotních služeb  při plnění tohoto registru a také číselníkům, které registr používá.

Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb

Dne 1. 2. 2018 byl oficiálně spuštěn nový veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na nové internetové adrese http://nrpzs.uzis.cz. Portál nabízí v souladu s legislativou přehled všech oprávněných poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických zařízení na území ČR s výjimkou zdravotnických zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti.

Metodika implementace GDPR

Na přelomu roku 2017/2018 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dvě publikace týkající se implementace GDPR v podmínkách českého zdravotnictví.


Zpět