Aktuality

Archiv

Rok: 2019 | 2018 | 2017 | 2016


Publikace datové sady Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb

Podle nařízení vlády č. 425/2016 Sb. je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) jakožto správce Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytovat údaje obsažené v registru v podobě otevřených dat. Dlouhodobou snahou ÚZIS ČR je technicky implementovat a následně průběžně plnit Katalog otevřených dat Ministerstva zdravotnictví České republiky. Smysluplnost jednotlivých zveřejňovaných datových sad je však podmíněna povahou dat, která pochází z některého z registrů nebo informačních systémů NZIS. Zásadním cílem zveřejnit pouze takové informace, které budou řádně a v souladu s pravidly pro otevřená data popsána, a která navíc nepovedou k možné desinterpretaci publikovaných výstupů.


Zpět