Nemocnice České Budějovice, a.s.

Nemocnice České Budějovice, a.s.

26068877

B. Němcové 585/54
37001 České Budějovice

Nemocnice

 
Přehled poskytovaných zdravotních služeb
Forma péče Obor péče
Ambulantní alergologie a klinická imunologie, algeziologie, anesteziologie a intenzivní medicína, angiologie, cévní chirurgie, dermatovenerologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská dermatovenerologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská chirurgie, dětská kardiologie, dětská neurologie, dětská urologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, foniatrie, gastroenterologie, geriatrie, gynekologie a porodnictví, gynekologie dětí a dospívajících, hematologie a transfúzní lékařství, hrudní chirurgie, chirurgie, infekční lékařství, kardiochirurgie, klinická onkologie, Klinický logoped, Klinický psycholog, korektivní dermatologie, lékařská genetika, návykové nemoci, nefrologie, neonatologie, neurochirurgie, neurologie, nukleární medicína, Nutriční terapeut, oftalmologie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, paliativní medicína, patologie, plastická chirurgie, pneumologie a ftizeologie, popáleninová medicína, pracovní lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, psychiatrie, radiační onkologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, sexuologie, soudní lékařství, traumatologie, urologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství, zubní lékařství
Akutní lůžková anesteziologie a intenzivní medicína, cévní chirurgie, dermatovenerologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, gastroenterologie, geriatrie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, hrudní chirurgie, chirurgie, infekční lékařství, kardiochirurgie, kardiologie, klinická onkologie, nefrologie, neonatologie, neurochirurgie, neurologie, nukleární medicína, oftalmologie, orální a maxilofaciální chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, plastická chirurgie, pneumologie a ftizeologie, popáleninová medicína, psychiatrie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, traumatologie, urologie, vnitřní lékařství
Ostatní hematologie a transfúzní lékařství, klinická biochemie, klinická farmacie, lékařská mikrobiologie, nemocniční lékárenství
Následná lůžková péče pneumologie a ftizeologie
Forma péče Druh péče/služby
Ostatní lékárenská péče, zdravotnická dopravní služba
Forma péče
Domácí péče (zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta - domácí péče - ošetřovatelská)
Ostatní
Následná lůžková péče (následná lůžková péče - standardní)

Nemocnice České Budějovice, a.s. (právnická osoba)

26068877

B. Němcové 585/54
37001 České Budějovice

Akciová společnost

nv6fc5q

Kontakty:

+420387871111

+420386461941

http://www.nemcb.cz

pro poskytovatele:
editace kontaktních údajů

Oprávnění v krajích:

Název krajeSpisová značkaPlatnost odPlatnost do
Jihočeský kraj731. 1. 1990

Odborní zástupci

PříjmeníJménoTitulyRozsah zastupování
PavlíčekOndřejPharmDr. , Ph.D. pro farmaceuty
ShonBřetislavMUDr. pro lékařské obory
StřihavkaPavelMUDr. pro zubní lékařství

Rozhodnutí v krajích: od roku 2015

Název krajeČíslo jednacíPlatnost odDatum vydáníNabytí právní mociTyp rozhodnutí
Jihočeský krajKUJCK 75336/201720. 6. 20178. 7. 2017Změna registrace
KUJCK 101290/201724. 8. 201713. 9. 2017Změna registrace
KUJCK 105350/20188. 9. 201815. 8. 20188. 9. 2018Změna registrace
KUJCK 122553/201824. 10. 20184. 10. 201824. 10. 2018Změna registrace
KUJCK 52290/20193. 5. 201925. 5. 2019Změna registrace
KUJCK 74037/201911. 7. 201924. 6. 201911. 7. 2019Změna registrace
KUJCK 124063/202024. 10. 20206. 10. 202024. 10. 2020Změna registrace
KUJCK 125660/20209. 10. 20208. 10. 20209. 10. 2020Změna registrace

47748

Nemocnice České Budějovice, a.s.

000

000

Nemocnice
Porodnice
Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN)
Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)
Zařízení LPS

Přehled oddělení:
Zkrácený kód Úplný kód Název (oddělení/pracoviště) Typ Datum začátku činnosti Editace
(pro poskytovatele)
10A00 2606887700000010A00 Alergologie a klinická imunologie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
25A00 2606887700000025A00 Anesteziologicko - resuscitační/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
25500 2606887700000025500 Anesteziologicko - resuscitační/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
25A87 2606887700000025A87 Anesteziologicko - resuscitační/Léčba bolesti ambulantní 1. 1. 2016 editace
16A79 2606887700000016A79 Dětské (pediatrie)/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
16575 2606887700000016575 Dětské (pediatrie)/JIP lůžkové 1. 1. 2004 editace
16579 2606887700000016579 Dětské (pediatrie)/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
16A04 2606887700000016A04 Dětské (pediatrie)/Diabetologie ambulantní 1. 1. 2005 editace
16A35 2606887700000016A35 Dětské (pediatrie)/Dětská neurologie ambulantní 1. 1. 2016 editace
16A76 2606887700000016A76 Dětské (pediatrie)/Dětská kardiologie ambulantní 1. 1. 2016 editace
89600 2606887700000089600 Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče/- lůžkové 1. 1. 2016 editace
89500 2606887700000089500 Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče/- lůžkové 1. 1. 2016 editace
05A00 2606887700000005A00 Gastroenterologie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
05575 2606887700000005575 Gastroenterologie/JIP lůžkové 1. 1. 2004 editace
05579 2606887700000005579 Gastroenterologie/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
20A00 2606887700000020A00 Chirurgie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
20575 2606887700000020575 Chirurgie/JIP lůžkové 1. 1. 2004 editace
20579 2606887700000020579 Chirurgie/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
20A60 2606887700000020A60 Chirurgie/Cévní chirurgie ambulantní 1. 1. 2016 editace
20A56 2606887700000020A56 Chirurgie/Hrudní chirurgie ambulantní 1. 1. 2016 editace
20A39 2606887700000020A39 Chirurgie/Dětská chirurgie ambulantní 1. 1. 2016 editace
09A00 2606887700000009A00 Infekční/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
09575 2606887700000009575 Infekční/JIP lůžkové 1. 1. 2004 editace
09579 2606887700000009579 Infekční/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
01A65 2606887700000001A65 Interna/Hemodialýza ambulantní 1. 1. 2004 editace
01B04 2606887700000001B04 Interna/Diabetologie ambulantní 1. 1. 2004 editace
01B79 2606887700000001B79 Interna/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
01675 2606887700000001675 Interna/JIP lůžkové 1. 1. 2004 editace
01679 2606887700000001679 Interna/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
01A08 2606887700000001A08 Interna/Geriatrie ambulantní 1. 1. 2007 editace
01B08 2606887700000001B08 Interna/Geriatrie ambulantní 1. 1. 2007 editace
01A06 2606887700000001A06 Interna/Endokrinologie ambulantní 1. 1. 2016 editace
01A03 2606887700000001A03 Interna/Revmatologie ambulantní 1. 1. 2016 editace
01A42 2606887700000001A42 Interna/Angiologie ambulantní 1. 1. 2016 editace
01A98 2606887700000001A98 Interna/Nefrologie ambulantní 1. 1. 2016 editace
23575 2606887700000023575 Kardiochirurgie/JIP lůžkové 1. 1. 2004 editace
23579 2606887700000023579 Kardiochirurgie/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
23A00 2606887700000023A00 Kardiochirurgie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
02575 2606887700000002575 Kardiologie/JIP lůžkové 1. 1. 2004 editace
02579 2606887700000002579 Kardiologie/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
02A79 2606887700000002A79 Kardiologie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
02A72 2606887700000002A72 Kardiologie/Funkční diagnostika ambulantní 1. 1. 2004 editace
02A42 2606887700000002A42 Kardiologie/Angiologie ambulantní 1. 1. 2016 editace
47A00 2606887700000047A00 Klinická biochemie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
07A00 2606887700000007A00 Klinická farmacie/- ambulantní 1. 1. 2005 editace
48A00 2606887700000048A00 Klinická hematologie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
32500 2606887700000032500 Kožní (dermatovenerologie)/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
32A00 2606887700000032A00 Kožní (dermatovenerologie)/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
32A32 2606887700000032A32 Kožní (dermatovenerologie)/Dětské kožní ambulantní 1. 1. 2016 editace
32A45 2606887700000032A45 Kožní (dermatovenerologie)/Korektivní dermatologie ambulantní 1. 1. 2016 editace
69A00 2606887700000069A00 Léčba popálenin/- ambulantní 1. 1. 2016 editace
80U00 2606887700000080U00 Lékárenské/- ambulantní 1. 1. 2015 editace
37A00 2606887700000037A00 Lékařská genetika/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
63A00 2606887700000063A00 Mikrobiologie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
15A00 2606887700000015A00 Nemoci z povolání/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
12A00 2606887700000012A00 Nervové (neurologie)/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
12579 2606887700000012579 Nervové (neurologie)/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
21A00 2606887700000021A00 Neurochirurgie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
21575 2606887700000021575 Neurochirurgie/JIP lůžkové 1. 1. 2004 editace
21579 2606887700000021579 Neurochirurgie/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
19A00 2606887700000019A00 Novorozenecké (neonatologie)/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
19575 2606887700000019575 Novorozenecké (neonatologie)/JIP lůžkové 1. 1. 2004 editace
19579 2606887700000019579 Novorozenecké (neonatologie)/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
53A00 2606887700000053A00 Nukleární medicína/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
53500 2606887700000053500 Nukleární medicína/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
30A00 2606887700000030A00 Oční (oftalmologie)/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
30500 2606887700000030500 Oční (oftalmologie)/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
28A29 2606887700000028A29 ORL (ušní, nosní, krční)/Foniatrie ambulantní 1. 1. 2004 editace
28A61 2606887700000028A61 ORL (ušní, nosní, krční)/Logopedie ambulantní 1. 1. 2004 editace
28A79 2606887700000028A79 ORL (ušní, nosní, krční)/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
28500 2606887700000028500 ORL (ušní, nosní, krční)/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
28A74 2606887700000028A74 ORL (ušní, nosní, krční)/Dětská otorinolaryngologie ambulantní 1. 1. 2016 editace
26A79 2606887700000026A79 Ortopedie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
26575 2606887700000026575 Ortopedie/JIP lůžkové 1. 1. 2004 editace
26579 2606887700000026579 Ortopedie/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
97A64 2606887700000097A64 Ostatní oddělení/Psychologie ambulantní 1. 1. 2004 editace
97A79 2606887700000097A79 Ostatní oddělení/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
97C79 2606887700000097C79 Ostatní oddělení/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
88A00 2606887700000088A00 Paliativní péče/- ambulantní 11. 7. 2019 editace
54A00 2606887700000054A00 Patologie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
22A00 2606887700000022A00 Plastická chirurgie/- ambulantní 1. 1. 2012 editace
11A00 2606887700000011A00 Pneumologie a ftizeologie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
11579 2606887700000011579 Pneumologie a ftizeologie/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
11600 2606887700000011600 Pneumologie a ftizeologie/- lůžkové 1. 1. 2020 editace
11B00 2606887700000011B00 Pneumologie a ftizeologie/- ambulantní 1. 1. 2020 editace
41A63 2606887700000041A63 Praktický lékař pro děti a dorost/Lékařská pohotovostní služba ambulantní 1. 1. 2012 editace
42A63 2606887700000042A63 Praktický lékař stomatolog/Lékařská pohotovostní služba ambulantní 1. 1. 2007 editace
13A36 2606887700000013A36 Psychiatrie/Dětská psychiatrie ambulantní 1. 1. 2004 editace
13A79 2606887700000013A79 Psychiatrie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
13A92 2606887700000013A92 Psychiatrie/AT-návykové nemoci ambulantní 1. 1. 2004 editace
13500 2606887700000013500 Psychiatrie/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
34A00 2606887700000034A00 Radiační onkologie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
34575 2606887700000034575 Radiační onkologie/JIP lůžkové 1. 1. 2004 editace
34579 2606887700000034579 Radiační onkologie/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
34533 2606887700000034533 Radiační onkologie/Klinická onkologie lůžkové 1. 1. 2016 editace
49A00 2606887700000049A00 Radiologie a zobrazovací metody/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
52A00 2606887700000052A00 Rehabilitace a fyzikální medicína/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
52500 2606887700000052500 Rehabilitace a fyzikální medicína/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
14A00 2606887700000014A00 Sexuologie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
55A00 2606887700000055A00 Soudní lékařství/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
31A96 2606887700000031A96 Stomatologie/Stomatochirurgie ambulantní 1. 1. 2006 editace
51A00 2606887700000051A00 Transfuzní služba/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
24A79 2606887700000024A79 Traumatologie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
24575 2606887700000024575 Traumatologie/JIP lůžkové 1. 1. 2004 editace
24579 2606887700000024579 Traumatologie/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
24A85 2606887700000024A85 Traumatologie/Hyperbarická medicína, oxygenoterapie ambulantní 1. 1. 2007 editace
27A00 2606887700000027A00 Urologie/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
27575 2606887700000027575 Urologie/JIP lůžkové 1. 1. 2004 editace
27579 2606887700000027579 Urologie/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
27A73 2606887700000027A73 Urologie/Dětská urologie ambulantní 1. 1. 2016 editace
40A00 2606887700000040A00 Všeobecné praktické lékařství/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
40A63 2606887700000040A63 Všeobecné praktické lékařství/Lékařská pohotovostní služba ambulantní 1. 1. 2012 editace
18A00 2606887700000018A00 Ženské (gynekologie, porodnictví)/- ambulantní 1. 1. 2004 editace
18567 2606887700000018567 Ženské (gynekologie, porodnictví)/Porodnice lůžkové 1. 1. 2004 editace
18575 2606887700000018575 Ženské (gynekologie, porodnictví)/JIP lůžkové 1. 1. 2004 editace
18579 2606887700000018579 Ženské (gynekologie, porodnictví)/- lůžkové 1. 1. 2004 editace
18A31 2606887700000018A31 Ženské (gynekologie, porodnictví)/Dětská gynekologie ambulantní 1. 1. 2016 editace

Oddělení:

Alergologie a klinická imunologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Anesteziologicko - resuscitační/Léčba bolesti
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Diabetologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Dětská neurologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Dětské (pediatrie)/Dětská kardiologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Dom.zdravot.péče/ústavní ošetř.péče
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Gastroenterologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Gastroenterologie/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Gastroenterologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/Cévní chirurgie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/Hrudní chirurgie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Chirurgie/Dětská chirurgie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Infekční
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Infekční/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Infekční
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Hemodialýza
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Diabetologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Interna
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Geriatrie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Geriatrie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Endokrinologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Revmatologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Angiologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Interna/Nefrologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiochirurgie/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiochirurgie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiochirurgie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiologie/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiologie/Funkční diagnostika
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Kardiologie/Angiologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická biochemie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická farmacie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Klinická hematologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)/Dětské kožní
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Kožní (dermatovenerologie)/Korektivní dermatologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Léčba popálenin
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Lékárenské
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Lékařská genetika
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Mikrobiologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Nemoci z povolání
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Nervové (neurologie)
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Neurochirurgie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Neurochirurgie/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Neurochirurgie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Novorozenecké (neonatologie)
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Novorozenecké (neonatologie)/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Novorozenecké (neonatologie)
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Nukleární medicína
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Nukleární medicína
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Oční (oftalmologie)
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Oční (oftalmologie)
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)/Foniatrie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)/Logopedie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
ORL (ušní, nosní, krční)/Dětská otorinolaryngologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Ortopedie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Ostatní oddělení/Psychologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Ostatní oddělení
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Ostatní oddělení
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Paliativní péče
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Patologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Plastická chirurgie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Pneumologie a ftizeologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař pro děti a dorost/Lékařská pohotovostní služba
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Praktický lékař stomatolog/Lékařská pohotovostní služba
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Psychiatrie/Dětská psychiatrie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Psychiatrie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Psychiatrie/AT-návykové nemoci
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Psychiatrie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Radiační onkologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Radiační onkologie/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Radiační onkologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Radiační onkologie/Klinická onkologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Radiologie a zobrazovací metody
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Rehabilitace a fyzikální medicína
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Sexuologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Soudní lékařství
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Stomatologie/Stomatochirurgie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Transfuzní služba
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Traumatologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Traumatologie/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Traumatologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Traumatologie/Hyperbarická medicína, oxygenoterapie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Urologie/Dětská urologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Všeobecné praktické lékařství/Lékařská pohotovostní služba
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/Porodnice
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/JIP
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn
Ženské (gynekologie, porodnictví)/Dětská gynekologie
Editace ordinační doby (pro poskytovatele)
 • údaj o ordinační době nevyplněn

Za údaje o ordinační době odpovídá poskytovatel.